Този сайт е предназначен за Вас!

Той ще Ви:

  • предостави нова медицинска информация
  • предложи възможност да разберете вашите лични здравословни проблеми в областта на урологията и андрологията
  • помогне в намирането на отговорите на прекалено лични и поверителни за Вас въпроси
  • създателите на този сайт се ангажират постоянно да Ви осведомяват за най-новите научни и медицински постижения в областта на урологията и андрологията
Така се надяваме, че ще получите бързо и компетентно информацията, отговаряща на вашите лични проблеми!

С уважение!
Др. Юрий Бъчваров